single.php

Zonne-energie

De Zonne Plus Polis biedt een volledige dekking tegen schade aan uw zonnepanelen. Ieder project is anders. 
Contact opnemen

Zonnepanelenverzekeringen

Ook als het aankomt op bedrijfsmatige zonnepanelenverzekeringen bieden wij bij PMP Duurzaam Verzekeren maatwerk.

De opkomst van groene stroom staat voor enorme kansen en unieke uitdagingen. Het invulling geven aan de juiste verzekeringen voor uw zonnepaneleninstallatie is er daar een van. En dit is nu net waar wij bij PMP Duurzaam Verzekeren voor staan.

Dat wij met regelmaat later worden betrokken bij het verzekeren van zonnepanelen is helaas een feit dat gepaard gaat met de nodige nadelen. Als de overeenkomsten al getekend zijn met de leverancier is er vaak nog een noodzaak voor aanvullende verzekeringen. Zonde, want in de praktijk vertaald zich dit vaak naar een overtollige dekking. Een contract dat vaak ook nog eens is opgesteld met onacceptabele voorwaarden en beperkingen voor de financiers en verzekeraars. Dit kan ertoe leiden dat de fabrikant / exploitant u vraag om op eigen kosten een LIA ’er  (Lenders Insurance advisor) in te schakelen. Deze advisor zal ervoor zorgen dat in het contract de belangen van financiers en verzekeraars optimaal afgedekt zijn.

 

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw elektrische installaties en infra. Zelfs als de schade door uw eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

De exploitatieverzekering dekt schade in de vorm van gemiste opbrengst door een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die uw elektrische installatie heeft veroorzaakt.

 

Wij raden aan om als het aankomt op uw zonnepanelenverzekeringen de regie zoveel mogelijk in eigen handen te houden. Het aanstellen van een onafhankelijke LIA ‘er is onderdeel van dat advies.

De rol van een LIA ‘bij zonnepanelenverzekeringen is om vanuit een financieringsoogpunt naar alle contracten te kijken. Er wordt gekeken dat uw belangen goed afgedekt zijn en geeft advies over mogelijke aanpassingen van de MSA en TSA contracten met de fabrikanten. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de aansluitende verzekeringspolissen. Deze werkzaamheden zullen voor ieder project een andere uitleg kennen. Het doel is echter altijd hetzelfde, een polis creëren met voorwaarden die zijn afgestemd naar uw wensen.

Uw belangen staan altijd voorop. Als het aankomt op zonnepanelenverzekeringen dan maken we het onderscheid tussen dakgebonden en grondgebonden;

Belangrijke informatie, documenten en benodigdheden voor zonnepaneleninstallaties.

Dakgebonden:

✓ Naam verzekeringnemer
✓ Locatie, hoogte gebouw (indien lager 4 meter, kijken naar aanvullende maatregelen)
✓ Overzichtstekening
✓ Draagdakconstructieberekening uitgevoerd? (In bepaalde voorwaarden is instorting al uitgesloten van dekking, mits men kan bewijzen dat er een draagdakconstructieberekening is uitgevoerd).
✓ Verzekerde sommen
✓ Uitsplitsing verzekerde som: zonnepanelen, omvormers, trafo’s, draagconstructie?
✓ Eigen risico
✓ Bouwaard gebouw – Constructie/materialen/isolatie/Isolatie dak
✓ Bestemming gebouw
✓ Anti diefstalbouten
✓ Brandpreventiemaatregelen/Eventueel inspectierapport
✓ Waar komen de omvormers te hangen? (tenminste onbrandbare muur en anders tegen een metalen plaat)
✓ Aantal, merk en type zonnepanelen en omvormers? Specificaties
✓ Hoe wordt/is de constructie met het dak verbonden? D.m.v. ballast?
✓ Wat voor onderhoudscontract sluit men af? Preventief, correctief en 24/7 monitoring?
✓ Wat voor maatregelen zijn er genomen voor bescherming van de kabels tegen direct Uv-licht?
✓ Worden de plus en min kabels in 1 of verschillende kabelgoten gelegd?
✓ Heeft de klant/onderhoudspartij reservepanelen op voorraad?
✓ Welk bedrijf gaat de installatie verzorgen?

Grondgebonden:

✓ Naam verzekeringnemer
✓ Locatie
✓ Verzekerde sommen
✓ Uitsplitsing verzekerde som: zonnepanelen, omvormers, trafo’s, draagconstructie?
✓ Eigen risico
✓ Dient de transformator meeverzekerd te worden? Zo ja, hoeveel transformators zijn er? Specificatie
✓ Aantal, merk en type zonnepanelen en omvormers. Specificaties
✓ Wat voor preventiemaatregelen tegen diefstal? Anti-diefstalbouten, Hekwerk (met beveiliging), CCTV-camera’s etc.? Waar geplaatst etc.
✓ Indien rekening gehouden dient te houden met klein wild, hoe groot dienen de doorgangen voor hen te worden?
✓ Wat voor onderhoudscontract sluit men af? Preventief, correctief en 24/7 monitoring?
✓ Wat voor maatregelen zijn er genomen voor bescherming van de kabels tegen direct UV-licht?
✓ Hoe wordt het terrein onderhouden tegen begroeiing?
✓ Heeft de klant/onderhoudspartij reservepanelen op voorraad?
✓ Welk bedrijf gaat de installatie verzorgen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden met betrekking tot uw zonnepanelenverzekering? Neem gerust contact met ons op, we staan voor u klaar.

Contact opnemen