single.php

Waterkracht

Waterkracht is een vrij nieuwe vorm van duurzame energie. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij deze innovatieve manier van energie opwekken.
Contact opnemen

Waterkracht

Een vaak vergeten, maar evengoed belangrijke, bron van groene stroom is natuurlijk waterkracht. Ook in Nederland maken wij hier gebruik van. Toegegeven bij lange na niet in dezelfde mate als bijvoorbeeld Noorwegen, Oostenrijk of bijvoorbeeld Zwitserland. Als het gaat om waterkracht in Nederland dan spreken we vaak over getijde stromingen. U kunt denken aan stromingen in rivieren of waterkeringen zoals de Oosterschelde kering.

Ook al wordt deze vorm van energieopwekking in Nederland vaak weinig benoemd mag de impact ervan niet onderschat worden. Net als bij zonnepanelen en windturbines is er bij waterkracht continue sprake van nieuwe ontwikkelingen. Naast de nu al opgewekte energie aan de hand van waterkeringen is het niet onredelijk te voorspellen dat deze vorm van energieopwekking enorm gaat groeien.

 

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw elektrische installaties en infra. Zelfs als de schade door uw eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

De exploitatieverzekering dekt schade in de vorm van gemiste opbrengst door een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die uw elektrische installatie heeft veroorzaakt.

 

Maar ook deze vorm van duurzame energieopwekking moet goed verzekerd zijn. Bij PMP Duurzaam Verzekeren zijn we gespecialiseerd in het verzekeren van het opwekken van groene stroom. Ook als het op waterkracht aankomt lopen wij voor met onze kennis en onze dienstverlening.

De volgende zaken kunnen wij meenemen in uw polis voor waterkrachtenergie;

✓ Casco (dit wordt altijd meegenomen)
✓ Schade aan de installatie
✓ Exploitatie
✓ Gevolgschade (omzetverlies)
✓ Aansprakelijkheid

Net zoals de verzekeringen bij zonnepanelen en windturbines moet er altijd sprake zijn van maatwerk. De eigen regie zoveel mogelijk in handen houden raden wij sterk aan. Het wil voorkomen dat voordat wij betrokken worden bij het project er al contracten getekend zijn. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat dit contract onacceptabele voorwaarden in zich draagt voor de financiers en exploitanten. De noodzaak voor aanvullende, maar ook overtollige, verzekeringen kan daarnaast een nadeel zijn. Wij raden het aan om een LIA ’er  (Lenders Insurance Advisor) in te schakelen. Deze advisor zal ervoor zorgen dat in het contract de belangen van financiers en verzekeraars optimaal afgedekt zijn.

Maatwerk voor alle verzekeringen met betrekking tot groene stroom. Dat is wat wij bij PMP Duurzaam Verzekeren aanbieden. Per project kunnen de belangen en wensen van de betrokkenen zoals de financiers en exploitanten verschillend zijn. Gezamenlijk met de klant kijken wij naar een maatwerkoplossing die passend is bij de wensen van relaties.

Uw belangen staan bij ons altijd voorop. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen