single.php

Elektrische installaties

Het verzekeren van elektrische installaties en infra is in ieder project anders.
Contact opnemen

Electro Plus Polis verzekeringen van elektrische installaties

Als het aankomt op verzekeringen met betrekking tot groene stroom zoals bij windturbines dan mogen we de omliggende elektrische installaties niet vergeten. Het is belangrijk om te benadrukken dat de energie van windturbines via het net wordt aangeleverd en dat dit proces een aparte uitdaging biedt qua verzekering.

Bij de meeste windturbineprojecten wordt een overdrachtsstation aan het windpark toegevoegd. Deze kan dan bij de windturbineverzekering mee worden genomen. Echter als er sprake is van meerdere windmolens van verschillende eigenaren die gebruik maken van hetzelfde net is het niet mogelijk om dit mee te nemen in de windturbineverzekering. Er zijn meer situaties denkbaar zoals een in eigen beheer geëxploiteerde elektriciteitsstation of projecten met een overkoepelende organisatie die de verzekering van elektrische installaties verzorgen. Toch zijn er zeer veel gevallen waar er geen sprake is van een (passende) dekking.

 

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw elektrische installaties en infra. Zelfs als de schade door uw eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

De exploitatieverzekering dekt schade in de vorm van gemiste opbrengst door een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die uw elektrische installatie heeft veroorzaakt.

 

Het is uiteraard zeer belangrijk dat de gevolgschade (exploitatieschade) goed afgedekt is. Daarom hebben wij bij PMP Duurzaam Verzekeren de Electro plus Polis ontwikkeld.

De Electro Plus Polis geeft u meer zekerheid dan de dekking voor schade aan de installatie alleen. Een cascoverzekering is altijd meegenomen in iedere polis die wij opstellen. Bij elektrische installaties verdient een cascoverzekering extra aandacht. De schade die kan voortvloeien uit een elektrische installatie kan cumulatief zijn. Ten slotte kan een defect ergens in het net leiden tot zeer grote gevolgen en de aansprakelijkheid daarvan moet goed afgedekt zijn.

Ook onze verzekeringen van elektrische installaties zijn maatwerk. Bovenal onderhevig aan uw wensen stellen wij een polis op.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Wij bespreken graag met u uw mogelijkheden.

Contact opnemen