single.php

CAR Verzekering

Optimaal verzekerd zijn in de bouwfase van een duurzame energie installatie is van groot belang.
Contact opnemen

Een Excedent (paraplu) CAR-verzekering wordt vaak vereist door financiers bij de ontwikkeling van windturbine-, zonenpanelenprojecten en/of batterijopslag (BESS)/ Energieopslag installaties (EOS) en elektrische installaties.

Projecten die te doen hebben met het opwekken van duurzame stroom kunnen aanzienlijk zijn in de omvang. Het spreekt voor zich dat de risico’s die komen kijken bij zulke projecten op passende wijze, en rekening houdend met de omvang van het project, goed ondervangen worden. Een aanvullende paraplu CAR-verzekering wordt dan ook vaak geëist door de financiers bij projecten die een hoog financieel risico kennen.

CAR-verzekering en kosten

In de bouw is het gebruikelijk dat er een CAR-verzekering wordt afgesloten door de opdrachtgever. De reden hiervoor is voor de hand liggend. Het dekken van de werkzaamheden en de aansprakelijkheid, specifiek ingericht naar grotere projecten. Toch zijn er juist bij omvangrijke werkzaamheden risico’s die niet worden meegenomen. Zo kan er gedacht worden aan onderaannemers. De risico’s die voortvloeien uit de door hun uitgevoerde werkzaamheden worden vaak afgedekt door middel van collectieve verzekeringen. De dekking van deze polissen zijn vaak beperkt.

Het kan ook voorkomen dat er verschillende aannemers betrokken zijn wiens werkzaamheden op elkaar aansluiten. Dit kan tot hiaten leiden. Bijvoorbeeld bij de bouw van windturbine-, zonnepanelen- of energieopslagprojecten is er sprake van de aanleg van wegen, fundaties en kraanopstelplaatsen, de aanleg van de elektrische infra en aan de bouw van de windturbine zelf. Als er bij een van deze werkzaamheden schade ontstaat dan kan dit eenvoudig leiden tot meerdere schades door bijvoorbeeld oponthoud. Vertraging in de realisatie van het project zorgt uiteindelijk voor omzetverlies. Daarnaast bestaat er het risico dat een van de CAR-verzekering van een van de aannemers niet alles dekt. Een discussie over wie er verantwoordelijk is bij schade is in deze gevallen helaas niet ondenkbaar.

De oplossing is een excedent CAR-verzekering. Een paraplu CAR-verzekering die door de eigenaar zelf wordt afgesloten over het gehele project.

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw elektrische installaties en infra. Zelfs als de schade door uw eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

De exploitatieverzekering dekt schade in de vorm van gemiste opbrengst door een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die uw elektrische installatie heeft veroorzaakt.

Dekking CAR-verzekering

De CAR verzekering bestaat uit dekkingen voor het:

  • Werk
  • Aansprakelijkheid
  • Eigendommen opdrachtgever
  • Aannemersmateriaal
  • Eigendommen bouwdirectie en personeel
  • Transport

DSU verzekering

De DSU verzekering, delay in start-up, biedt dekking voor vertagingsschades door een gedekte CAR evenment onder een van de verzekerde rubrieken.

De CAR excedent polis biedt dekking voor zaken die niet onder de dekking van de CAR-verzekeringen van de aannemers vallen, of biedt een aanvullende dekking op de aanvulling op verschillen in de dekking. Ook deze polis is maatwerk. De polis van de aannemers gaat altijd voor. Het is uiteraard ook hier belangrijk dat alles wat meegenomen wordt in de contracten van de aannemers en afgedekt is niet aan de achterkant verzekerd wordt. aangezien er bij zonneprojecten vaak sprake is van één aannemer wordt er vaak één aanvullende excedent CAR-dekking afgesloten.

Het verzekeren van windturbines is een maatwerk oplossing maken samen met de klant.

Het komt vaak voor dat wij pas later worden betrokken bij de verzekeringen van een project. Onze rol is dan vaak het verzekeren van aanvullende zaken die niet al worden ondervangen. Het is natuurlijk zonde dat er dan vaak zaken verzekerd moeten worden die ook meegenomen hadden kunnen worden in het contract. Het is helemaal spijtig als onacceptabele beperkingen worden meegenomen door fabrikanten of exploitanten in de contracten. Vooral als verzekeraars en financiers hier niet mee akkoord gaan.

Wij adviseren altijd om zelf de regie te blijven houden. De keuze voor een onafhankelijke LIA ’er raden wij sterk aan. Deze LIA ‘er zorgt ervoor dat uw belangen optimaal in het contract worden opgenomen en dat de overige risico’s goed zijn afgedekt door ze in een aanvullende verzekering op te nemen. Op deze manier kunt u de contracten met goed vertrouwen bij uw financiers neerleggen voor beoordeling. Op deze manier gaat het financieringsproces sneller en beperkt u de kosten en risico’s.

Ieder project is uniek en gaat gepaard met specifieke uitdagingen. Bij PMP Duurzaam gaan wij deze  uitdagingen met plezier aan. Het maken van een maatwerkoplossing passend bij uw windproject is waar wij voor staan. Daarbij maakt het ons niet uit of het gaat om één of meerdere windturbines, de locatie of uw specifieke wensen en eisen met betrekking tot de verzekering.

Persoonlijke contacten, afstemmingen, maatwerk onafhankelijkheid. Dat is waar wij voor staan. Wij hechten een groot belang in onze relaties en dit is iets waar wij de nodige tijd in investeren.

Wij gaan voor een duurzame toekomst en dat bereiken we onder andere door het opbouwen van duurzame relaties. U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Contact opnemen