single.php

Batterij

De innovatieve, op maat gemaakt Batterij Plus Polis biedt een volledige dekking tegen schade aan en door uw batterij / energieopslag installatie
Contact

Batterijopslag / Energieopslag installaties

Batterijopslag (BESS) / Energieopslag installatie (EOS) is een niet meer weg te denken onderdeel van de duurzame energieoplossing. De innovatieve, op maat gemaakte Batterij Plus Polis biedt een volledige dekking tegen schade aan en door uw batterij / energieopslag installatie.

De opwek van wind- en zonnestroom draagt flink bij aan een groenere en fossielvrije toekomst, maar zorgt tegelijk voor grote schommelingen op het stroomnet. Vooral de zon levert stroomoverschotten midden op zonnige dagen, terwijl de vraag naar stroom juist het grootst is in de ochtend en in de avond. Voor die momenten biedt energieopslag uitkomst door deze pieken af te vlakken.

Opgewekte elektriciteit wordt dan bewaard in een batterij om groene stroom te kunnen leveren op momenten dat er geen opwek is uit duurzame energiebronnen. Daarmee ontlasten we automatisch het vaak overbelaste elektriciteitsnet. Netcongestie, zoals we dat noemen, is een zodanig groot probleem dat in grote delen van het land bedrijven, instellingen en huizen geen netaansluiting kunnen krijgen of daarop jaren moeten wachten. Batterijopslag en batterijen bieden hierin dus een oplossing.

Batterijen en batterijtechniek

Batterijen en batterijtechniek zijn er in vele vormen en maten. Een nu veelgebruikte batterijtechniek is Lithium-ION waarbij er onderscheid gemaakt kan worden tussen de Lithium NMC (Nikkel-Manganese Cobalt) of de Lithium LFP (Ferro-Phosphate) variant. Ook gaan de ontwikkelingen van andere batterijvarianten zoals een Flowbatterij, Waterstofbatterij of Thermische Energieopslag snel. Met verschillende technieken en types batterijen komen ook verschillende vermogens. Er zijn nu in Nederland al een aantal kleinere batterijopslagen met een vermogen van 3MWh in gebruik, maar er worden in Nederland nu ook batterijprojecten ontwikkeld met een vermogen van 30MWh, krachtig genoeg om 350 huizen van stroom te voorzien.

Verdienmodellen voor batterijopslag

De verdienmodellen voor een batterijopslag lopen ook uiteen. Zo kan een batterijopslag inkomsten genereren door de opgeslagen groene stroom te leveren op het moment dat er geen opwek is uit duurzame energiebronnen, maar met de opgeslagen stroom kan ook op de diverse markten worden gehandeld. Denk hierbij aan de de Balanceringsmark (FCR & aFFR) waar mee wordt geholpen het Nederlandse Energienet in balans te houden, of Prijsarbitrage & Peakshaving (Wholeale Market) waarbij de opgeslagen energie wordt ontladen en verkocht op het moment dat de vraag (en de prijs) het hoogst is.

Ontwikkeling, bouw en exploitatie van een batterijopslag

De ontwikkeling, bouw en exploitatie van een batterijopslag gaat vaak gepaard met forse investeringen en (financiële) risico’s. Zoals hierboven beschreven zijn er niet alleen verschillende leveranciers van BESS /EOS installaties (met verschillende garanties, monitoringsystemen en preventiemaatregelingen) maar zijn er ook verschillende verdienmodellen. Dit maakt dat het verzekeren van de installatie zelf, maar ook het verzekeren van exploitatieverlies als gevolg van een schade, echt maatwerk is. Elk project is weer anders! Beschadiging of uitval van uw asset als gevolg van een schade-evenement kan dus forse financiële consequenties hebben en een zekerheid in de vorm van een verzekering is in deze geen overbodige luxe. Veel financiers zullen dit ook vaak eisen! Daarom heeft PMP Duurzaamverzekeren voor dit specifieke risico een drietal verzekeringen ontwikkelt welke in Nederland voor batterijopslag uniek zijn:

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw elektrische installaties en infra. Zelfs als de schade door uw eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

De exploitatieverzekering dekt schade in de vorm van gemiste opbrengst door een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die uw elektrische installatie heeft veroorzaakt.

Onze service

Bij PMP Duurzaam Verzekeren bieden we:

✓ Persoonlijk contact
✓ Afstemming naar uw project en wensen
✓ Maatwerk
✓ Onafhankelijkheid

Wij gaan voor een duurzame toekomst en bereiken dit door met u een duurzame relatie op te bouwen. Neem gerust contact met ons op, samen bespreken we uw mogelijkheden.

Contact opnemen