single.php

Waterkracht

Waterkracht is een vrij nieuwe vorm van duurzame energie. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij deze innovatieve manier van energie opwekken.

De ‘standaard’ verzekeringspolis bestaan niet. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom stemmen wij onze Water Plus Polis helemaal af op uw eigen specifieke wensen. U wilt natuurlijk altijd volledig gedekt zijn tegen schade en onvoorziene kosten.

De waterkrachtverzekering van PMP

De Water Plus Polis bestaat uit:

Cascoverzekering

De cascoverzekering dekt schade aan uw waterkrachtcentrale, ook als deze door eigen schuld ontstaan is.

Exploitatieverzekering

Een exploitatie dekt de gemiste opbrengst van uw waterkrachtcentrale als gevolg van een defect tijdens een gedekte cascoschade.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die uw waterkrachtinstallatie heeft veroorzaakt aan anderen.

Hebt u vragen over de Water Plus Polis? Neem dan gerust contact met ons op. In een persoonlijk gesprek beantwoorden wij graag al uw vragen.

Contact opnemen