page.php

Over PMP

Er bestaat niet zoiets als een standaard verzekeringspolis. Zeker niet voor duurzame energie installaties. Daarom werken wij uitsluitend met op maat gemaakte verzekeringspolissen. Samen een afweging maken, met een kopje koffie om tafel en op die manier bepalen wat voor uw situatie de beste oplossing is. Dat doen we al meer dan 20 jaar. Kortom: succes verzekerd.
Contact

Over PMP

Een standaard verzekeringspolis bestaat niet, zeker niet voor duurzame energie installaties. Onze verzekeringspolissen zijn dan ook uitsluitend op maat gemaakt. Dat betekent dat we graag met u in gesprek gaan. Samen afwegen wat voor u belangrijk is, ontdekken wat de beste verzekeringsoplossing is voor uw situatie. Dit doen we al meer dan 20 jaar en ook uw groene toekomst willen we met succes verzekeren.

PMP Duurzaam Verzekeren

Het was in 1998 dat wij onze eerste windturbine verzekerde. Dit deden we toen nog in samenwerking met de grootste makelaar op het gebied van duurzame energie: VfU (Versicherungsburo für Umweltprojekte).

De eerste stap was daarmee gezet en al gauw kreeg het een vervolg. met de heren Paulowski en Müller ontwikkelden wij een windturbineverzekering voor Nederland, België en Luxemburg. Uit deze samenwerking is in 1999 Paulowski, Müller & Partners ontstaan (PMP). Toen de heren Paulowski en Müller in 2013 uitstapten besloten wij te investeren in nieuwe vormen van duurzame energie.

De tijd gaat snel, inmiddels verzekeren we een groot deel van het geïnstalleerde vermogen aan windenergie in Nederland. Uiteraard is de opbrengst van wind niet de enige vorm van duurzame energie. Ook als het aankomt op zonnepanelen, elektrisch rijden, waterkracht, bio-energie en CAR-verzekeringen bieden wij een specialistische benadering voor de verzekeringen.

Bekijk onze polissen

Volmacht

In 2015 hebben we onze dienstverlening verder uitgebreid door een volmacht met Axa versicherungs AG, de grootste verzekeraar op het gebied van duurzame energie. Deze volmacht is uniek. Axa heeft twee volmachten, daarvan hebben wij er één.

Duurzame energie verzekeringen

Sinds de industriële revolutie is de mate van energieopwekking en de wereldbevolking exponentieel gegroeid. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van zeer vervuilende energiebronnen. Inmiddels leven we dagelijks met de nadelige gevolgen hiervan. Ons klimaat is veranderd en de hoeveelheid mensen (voornamelijk kinderen en ouderen) met astmatische problematiek dankzij fijnstof is schrikbarend toegenomen. Daarnaast moeten we simpelweg het feit onder ogen zien dat traditionele brandstoffen zoals olie of kool op beginnen te raken.

Dat we nu moeten handelen is een collectief bewustzijn dat steeds groter wordt.

Bij PMP Duurzaam verzekeren zien we groene stroom uit wind en zon als de belangrijkste alternatieven voor fossiele brandstoffen. Met onze duurzame verzekeringsoplossingen kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de energietransitie.

Wilt u weten hoe?

Contact opnemen

PMP / Pure Energie Holding

PMP is sinds 1998 een onderdeel van Pure Energie Holding. Pure Energie bestaat uit een aantal ondernemingen met ieder een eigen specialisme op het gebied van duurzame energie.

PMP Vacatures

Bekijk onze vacatures.

Dienstenwijzer

Bekijk hier onze dienstenwijzer.

Beloningsbeleid

Bekijk hier ons beloningsbeleid.